طراحي لوگو استارت آپ در حوزه IT

PHP طراحی طراحی تبلیغات

خواهان لوگو جهت یک استارت آپ در حوزه IT در شاخه های bpms,MIS,CIS و ... هستم. شرایط لوگو: - به صورت نوشتاری باشد ( فارسی ) - نحوه نوشتاری با موضوع عنوان استارت آپ باشد.

بودجه پروژه : 50000 تا 250000 تومان

ایجاد کننده : hadimehdipoor1362

test khorshidfard

در 12 روز

khorshidfard

در 2 روز