طراحي روي خودروي خدمات امداد

طراحی طراحی تبلیغات

سلام لطفا برای خودروی خدمات امداد و پس از فروش طرح میخواهم خودرو پراید وانت کابین دار با ابعاد کابین طول 146سانتی متر عرض 127 cm و ارتفاع 68cm میباشد نمونه طرح ها در فایل های اپلود شده موجود می باشد (این طرح چاپ شده و روی خودرو چسبانده میشود)

بودجه پروژه : 50000 تا 250000 تومان

ایجاد کننده : hadimehdipoor1362