سلام:

تیم دانش کبیر:
1- مدیر تیم برنامه نویسی :
 پرویز خورشیدفرد 
مهندس کامپیوتر و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی داخلی از دانشگاه تهران
برنامه نویس  سیستم های تجاری و آموزشی
مدرس دوره های IT
مدرس دوره های کامیپوتر، تجارت الکترونیک و کارآفرینی
هدف از راه اندازی : ایجاد اشتغال و درآمد بین دانشجویان ، اساتید ، متخصصین و کارفرما می باشد
برنامه نویسی و طراحی سایت:
شایان خورشیدفرد
دانشجوی مهندسی  برنامه سازی تحت وب
تخصص در طراحی انواع سیستم های فروشگاهی و تجاری